Skip to main content

2. Cenedl Actif

The vision is to create an active nation with as many people as possible inspired to be active through sport. 

This section explores overall participation and frequency of participation in sport and physical activity amongst adults in Wales. These figures allow us to explore progress toward The Vision for Sport in Wales. 

2.1 National Participation 

Across the 2.5 million adults in Wales, 1,405,000 participated in at least one sport or physical activity during the previous four weeks, representing 56% of all adults. 

This report categorises sport and physical activity into ‘Fitness Activities’, ‘Sports and Games’ and ‘Outdoor Pursuits’. Amongst adults, 51% (1,295,000 people) participated in at least one ‘Fitness Activity’, 14% (343,000 people) participated in at least one ‘Sports and Games’, and 6% (145,000 people) participated in at least one ‘Outdoor Pursuits’ during the previous four weeks. 

2.2 National Frequency of Participation 

34% of adults participated in a sport and/or physical activity three or more times per week during the previous four weeks (Future Generations Indicator No. 38).

Conversely, 50% of adults participated in sport or physical activity less than once per week, or not at all, during the previous four weeks (Graph 1). 

Graph 1: National Frequency of Adult Participation in all Sport and Physical activity. 

Testun Alt: Graff gyda phedwar bar fertigol. Y bar uchaf ar 50 y cant, sy'n dynodi amledd cyfranogiad o lai nag un waith yr wythnos. Mae'r tri bar arall ar 8%, 9% a 34%, sy'n cynrychioli 1 waith yr wythnos, 2 waith yr wythnos, a thair gwaith neu fwy yr wythnos yn y drefn honno.
Graph 2	Alt Text: Graph split in four categories.  Each category represents a frequency of participation.  These are less than one time a week, one time a week, two times a week, and three or more time a week.  There are three vertical bars in each category. The bars represent Fitness Activity, Sports and Games, and Outdoor pursuits.   The highest bar for fitness activity, at 59 per cent, is indicating a participation frequency of three or more times a week. The highest bar for sports and games, at 35 per cent, is indicating a participation frequency of less than one time a week. The highest bar for Outdoor Pursuits, at 61 per cent, is indicating a participation frequency of less than one time a week. 	Testun Alt: Graff wedi'i rannu'n bedwar categori. Mae pob categori yn cynrychioli amledd cyfranogiad. Y rhain yw llai nag un waith yr wythnos, un waith yr wythnos, dwywaith yr wythnos, a thair gwaith neu fwy yr wythnos. Mae tri bar fertigol ym mhob categori. Mae'r bariau'n cynrychioli Gweithgaredd Ffitrwydd, Chwaraeon a Gemau, a Gweithgareddau Awyr Agored.   Mae'r bar uchaf ar gyfer gweithgaredd ffitrwydd, sef 59 y cant, yn dynodi amledd cyfranogiad o dair gwaith neu fwy yr wythnos. Mae'r bar uchaf ar gyfer chwaraeon a gemau, sef 35 y cant, yn dynodi amledd cyfranogiad o lai nag un waith yr wythnos. Mae'r bar uchaf ar gyfer Gweithgareddau Awyr Agored, sef 61 y cant, yn dynodi amledd cyfranogiad o lai nag un waith yr wythnos.

Yr oedolion a gymerodd ran mewn ‘Gweithgaredd Ffitrwydd’ oedd fwyaf tebygol o adrodd eu bod yn cymryd rhan yn y math hwn o weithgaredd deirgwaith neu fwy yr wythnos, gydag oedolion a gymerodd ran mewn ‘Chwaraeon a Gemau’ neu ‘Gweithgareddau Awyr Agored’ yn fwy tebygol o gymryd rhan yn y mathau hyn o weithgarwch lai nag unwaith yr wythnos, gan ddangos bod Gweithgareddau Ffitrwydd yn fwy tebygol o gael eu cyflawni sawl gwaith yr wythnos, ond nid felly’r gweithgareddau eraill

Mae Graff 2 yn dangos amledd cyfranogiad yr oedolion mewn pob math o weithgareddau yn eang.