Skip to main content
  1. Hafan
  2. Ymchwil a Gwybodaeth
  3. Beth sy'n atal pobl ifanc 11 i 16 oed ar hyn o bryd rhag symud ymlaen o gyfranogiad ysgol neu lawr gwlad i lwybr a gydnabyddir gan Gorff Rheoli yng Nghymru?

Beth sy'n atal pobl ifanc 11 i 16 oed ar hyn o bryd rhag symud ymlaen o gyfranogiad ysgol neu lawr gwlad i lwybr a gydnabyddir gan Gorff Rheoli yng Nghymru?

Mae system chwaraeon gynhwysol yn un lle mae unrhyw rwystr posibl i gyfranogiad a mwynhad o chwaraeon yn cael ei nodi ac yn cael sylw. Rydym yn deall llawer o ran y rhwystrau sy'n atal cymryd rhan mewn chwaraeon yn gyffredinol drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru, yr Arolwg Chwaraeon Ysgol, Traciwr Gweithgarwch Cymru, a mwy. 

Fodd bynnag, ychydig rydym yn ei ddeall am yr heriau presennol sy'n atal unigolion yng Nghymru rhag symud o gyfranogiad yn yr ysgol a / neu ar lawr gwlad mewn chwaraeon i lwybr chwaraeon cydnabyddedig. O ganlyniad, nid oes llawer o gwmpas ar hyn o bryd i lunio ymyriadau gwybodus.

Felly, roedd gan y prosiect a ganlyn y cwestiwn ymchwil sylfaenol a ganlyn:

  • Beth sy'n atal (neu'n cefnogi) pobl ifanc 11 i 16 oed ar hyn o bryd rhag symud ymlaen o gyfranogiad ysgol neu lawr gwlad i lwybr a gydnabyddir gan Gorff Rheoli yng Nghymru?

A'r cwestiynau ymchwil eilaidd canlynol:

  • Ydi pobl ifanc 11 i 16 oed yn ymwybodol o'r llwybrau cynnydd sydd ar gael iddynt?
  • Beth sy'n dylanwadu ar bobl ifanc 11 i 16 oed sy'n cymryd rhan mewn camp benodol, sydd â'r dyhead (neu beidio) i wneud cynnydd drwy lwybr cydnabyddedig?

Diolch yn Fawr

Mae gwrando ar leisiau’r rhai sydd â phrofiad byw, a'u deall, yn allweddol wrth geisio adnabod yr heriau a wynebir a dylunio datrysiadau i gyfoethogi’r profiad. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod na fyddai hynny wedi bod yn bosibl yn y prosiect hwn heb barodrwydd pobl ifanc i rannu eu profiad mor ddeheuig, a heb ysgolion yn rhoi o’u hamser a’u hegni i agor eu drysau, trefnu’r grwpiau ffocws, a rhoi cyfle i ni siarad â'u disgyblion. Felly, rydym eisiau cofnodi ein diolch swyddogol i’r holl ddisgyblion, athrawon, ac ysgolion a gymerodd ran yn y prosiect hwn.