Skip to main content
  1. Hafan
  2. CYNLLUNIAU TEITHIO COVID-19 CHWARAEON CYMRU
  3. Y Coronafeirws: Gwybodaeth hanfodol

Y Coronafeirws: Gwybodaeth hanfodol

Mae pandemig y coronafeirws wedi creu sawl her i chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Ar adeg pan mae cadw'n iach ac yn gorfforol actif yn bwysicach nag erioed, mae'n allweddol diogelu'r genedl rhag bygythiad COVID-19 a sicrhau dyfodol ffyniannus i chwaraeon.

Ar ein tudalennau am y coronafeirws fe gewch chi wybodaeth allweddol, ysbrydoliaeth a ffynonellau o gefnogaeth i'ch helpu chi drwy'r cyfnod anodd yma.