Skip to main content

Y Wasg a’r Cyfryngau ar gyfer Clybiau Chwaraeon

  1. Hafan
  2. Cyllid a Chefnogaeth
  3. Cefnogaeth i Glybiau
  4. Hybu eich clwb
  5. Y Wasg a’r Cyfryngau ar gyfer Clybiau Chwaraeon

Os ydych chi’n breuddwydio am hawlio’r penawdau a hybu eich clwb chwaraeon yng Nghymru ymhlith miloedd o bobl, bydd rhaid i chi wneud eich gwaith cartref. Wrth lwc i chi, rydyn ni wedi llunio rhestr o gyngor doeth el bod gennych chi’r cyfleoedd gorau i hybu eich sefydliad yn llwyddiannus.

Heb ysgrifennu datganiad i’r wasg o’r blaen? Dim problem. Mae gennym ni ganllaw i’ch dysgu chi sut i fformatio eich datganiad, beth i’w gynnwys ynddo, a pha wybodaeth ychwanegol ddylid ei chynnwys.                     

Fel dewis arall, cysylltwch a’n tîm ni drwy drydar @ChwaraeonCymru.