Gweledigaeth Chwaraeon yng Nghymru

Gweledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru

Mae ein Gweledigaeth ar gyfer Cymru lle gall pawb fwynhau chwaraeon am oes. Rydyn ni eisiau i Gymru fod yn genedl actif gyda chymaint o bobl â phosib yn cael eu hysbrydoli i fod yn actif drwy chwaraeon.A phan rydyn ni’n dweud pawb, dyna’n union beth…

Darllen Mwy

Strategaeth Chwaraeon Cymru

Strategaeth Chwaraeon Cymru

Rydyn ni eisiau datgloi manteision chwaraeon i bawb yng Nghymru. I wneud hynny, rydyn ni’n gwybod na allwn ni sefyll yn llonydd. Rhaid i Chwaraeon Cymru ddal ati i symud.Dyma pam rydyn ni wedi datblygu’r strategaeth Galluogi Chwaraeon yng Nghymru i Ffynnu.…

Darllen Mwy

Amdan Chwaraeon Cymru

Rydyn ni eisiau gweld cenedl iachach a mwy actif. Ni yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Darllen Mwy

Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

Rydyn ni’n monitro ac yn tracio lefelau cymryd rhan ymhlith oedolion yn ogystal ag ymddygiad a thueddiadau mewn chwaraeon. Mae’r ymchwil hwn o help i ni ddylanwadu ar bolisïau a gwneud penderfyniadau fel ein bod yn galluogi chwaraeon yng Nghymru…

Darllen Mwy

Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad mewn Chwaraeon

Am bob £1 sy’n cael ei buddsoddi mewn chwaraeon yn y wlad, ceir elw o £2.88, yn ôl yr adroddiad.

Darllen Mwy