Amdan Chwaraeon Cymru

Rydyn ni eisiau gweld cenedl iachach a mwy actif. Ni yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Darllen Mwy

Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

Rydyn ni’n monitro ac yn tracio lefelau cymryd rhan ymhlith oedolion yn ogystal ag ymddygiad a thueddiadau mewn chwaraeon. Mae’r ymchwil hwn o help i ni ddylanwadu ar bolisïau a gwneud penderfyniadau fel ein bod yn galluogi chwaraeon yng Nghymru…

Darllen Mwy

Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad mewn Chwaraeon

Am bob £1 sy’n cael ei buddsoddi mewn chwaraeon yn y wlad, ceir elw o £2.88, yn ôl yr adroddiad.

Darllen Mwy