Skip to main content

Partneriaid yn y Dyfodol

  1. Hafan
  2. Partneriaid
  3. Partneriaid yn y Dyfodol

Yn yr adran yma mae amrywiaeth o adnoddau a dolenni defnyddiol i ddarpar bartneriaid a phartneriaid Chwaraeon Cymru yn y dyfodol.

Byddem wrth ein bodd pe baech yn cysylltu.

Os ydych chi’n teimlo y gallwch chi weithio gyda ni i gyflawni’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru neu Strategaeth Chwaraeon Cymru, cysylltwch â Jane Foulkes, y Pennaeth Datblygu Partneriaethau, ar [javascript protected email address].

Arwydd Chwaraeon Cymru

Beth yw Chwaraeon Cymru?

Rydyn ni eisiau gweld cenedl iachach a mwy actif. Ni yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Darllen Mwy
Dwy fenyw yn dathlu gyda'i gilydd

Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

Darllen Mwy

Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad mewn Chwaraeon

Am bob £1 sy’n cael ei buddsoddi mewn chwaraeon yn y wlad, ceir elw o £2.88, yn ôl yr adroddiad.

Darllen Mwy