Skip to main content

Hoci tanddwr yn creu sblash yn Sir Benfro

Mae Clwb Octowthio Penfro wedi derbyn talp o gyllid y Loteri Genedlaethol i helpu mwy o bobl leol i ymgolli yng nghyffro hoci tanddwr.

Defnyddiodd y clwb gorllewin Cymru £3,559 o gyllid y loteri – sy’n cael ei ddosbarthu gan Gronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru – i brynu pyciau, goliau a chitiau cychwynnol ar gyfer chwaraewyr newydd, a thalu am hyd at ddeg awr o logi lleoliad ar gyfer grŵp newydd o nofwyr.

Beth yw octowthio?

Yn gamp i bob oedran, mae octowthio yn cael ei chwarae ar waelod pwll nofio gyda’r chwaraewyr yn defnyddio ffyn bach i wthio pyc gyda phwysau arno i mewn i gôl eu gwrthwynebydd.

Pwy yw Clwb Octowthio Sir Benfro?

Mae Clwb Octowthio Penfro wedi bod yn cynhyrfu’r dyfroedd ers 1989 ac wedi ennill teitl pencampwyr Cymru ddeuddeg gwaith ers 2007. Mae llawer o'u haelodau wedi mynd ymlaen i chwarae i Dîm Prydain Fawr ym mhencampwriaethau hoci tanddwr Ewrop a'r Byd. Nawr, maen nhw'n gobeithio cael mwy o bobl ifanc i roi cynnig ar y gamp.

Pam wnaethon nhw dderbyn cyllid Chwaraeon Cymru?

Fel llawer o chwaraeon, mae angen offer arbenigol i chwarae octowthio, a all fod yn ddrud yn aml. O ffioedd sesiwn i’r cit, dydi pawb ddim yn gallu fforddio rhoi cynnig ar rywbeth newydd. Felly, dyfarnodd Chwaraeon Cymru £3,559 i helpu i oresgyn y rhwystr ariannol yma a galluogi mwy o bobl i flasu octowthio.

Diolch i'r cyllid, gall y clwb fenthyca’r citiau cychwynnol, heb unrhyw bwysau ar aelodau newydd i ddychwelyd o fewn amserlen benodol.

pedwar plentyn yn bwll nofio, yn gwisgo snorcel wedi ei addasu ar gyfer hoci tanddwr

 

Dywedodd Nick Barnett, Cadeirydd y clwb: “Un o’r pethau sy’n ddiddorol iawn i mi ydi’r ffaith bod pobl yn dod o gymaint o gefndiroedd gwahanol i’r clwb yma.

“Os oes unrhyw un yn cael anhawster gyda phrynu cit, diolch i’r cyllid yma mae gennym ni nawr git y gallwn ni ei ddarparu er mwyn croesawu a datblygu’r bobl ifanc yma.”

Dywedodd Owen Hathway, Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Dirnadaeth, Polisi a Materion Cyhoeddus yn Chwaraeon Cymru: “Nod Cronfa Cymru Actif yw helpu clybiau i greu cyfleoedd i fwy o bobl fod yn actif, ac mae Clwb Octowthio Penfro yn enghraifft wych o glwb sy’n gwneud hynny. 

“Rydyn ni’n gwybod o’r Arolwg Chwaraeon Ysgol bod plant o gefndiroedd llai cefnog yn wynebu heriau penodol i fod yn actif, felly rydyn ni’n falch iawn o gefnogi clybiau sy’n helpu i oresgyn y rhwystr yma i chwaraeon.”

Dywedodd David Thompson, ysgrifennydd y clwb: “Rydyn ni’n falch iawn o fod wedi derbyn cyllid gan Gronfa Cymru Actif. Mae wedi bod o help mawr i ni wneud octowthio yn fwy hygyrch i bobl o Benfro a’r cyffiniau.”.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae mwy na £30 miliwn yr wythnos yn mynd at achosion da ledled y DU drwy fentrau fel Cronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru. Dysgwch mwy am sut gellid defnyddio Cronfa Cymru Actif i helpu i ddatblygu mwy o gyfleoedd chwaraeon i bob aelod o’ch cymuned leol.

Newyddion Diweddaraf

Cyflwynydd teledu, JJ Chalmers, yn lansio'r ymgyrch am Newidiwyr Gêm Cymru

A oes unigolyn ysbrydoledig yn eich clwb chwaraeon chi ddylai gael ei gydnabod?

Darllen Mwy

Sioe deithiol ysgolion Tîm Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf

Ers mis Medi, mae athletwyr wedi ymweld â 167 o ysgolion i annog pobl ifanc i fyw bywyd actif.

Darllen Mwy

Cymdeithas Ju Jitsu Prydain i barhau fel corff rheoli cenedlaethol ar gyfer y gamp yn y DU

Bydd Cynghorau Chwaraeon y Gwledydd Cartref yn parhau i gydnabod Cymdeithas Ju Jitsu Prydain.

Darllen Mwy