Skip to main content

Dadansoddiad o ddemograffeg

Eleni, cymerodd 116,038 o ddisgyblion o 1,000 o ysgolion yng Nghymru ran yn Arolwg Chwaraeon Ysgol Chwaraeon Cymru 2022. Mae'r tudalennau isod yn dadansoddi'r data yn ôl demograffig.