Skip to main content

Meithrin Perthnasoedd ag Ysgolion, Busnesau a’r Gymuned

  1. Hafan
  2. Cyllid a Chefnogaeth
  3. Cefnogaeth i Glybiau
  4. Hybu eich clwb
  5. Meithrin Perthnasoedd ag Ysgolion, Busnesau a’r Gymuned

Rydyn ni’n meddwl bod defnyddio’r iaith Gymraeg mewn chwaraeon yn ffordd grêt o greu ymdeimlad o gymuned, a rhaid wrth gysylltiadau ysgol a chymunedol cadarn a meithrin perthnasoedd busnes â noddwyr i ategu hynny.

Mae cwmnïau di-ri’n dymuno noddi timau chwaraeon, ac mae’r un faint o glybiau’n gobeithio creu cysylltiadau ysgol a chymunedol; yma yn Atebion Clwb rydyn ni’n helpu i wneud y cysylltiadau hyn yn realiti.

Felly, os ydych chi eisiau dysgu mwy am feithrin perthnasoedd a nawdd chwaraeon drwy gyfathrebu yn y Gymraeg neu yn Saesneg, [javascript protected email address] â thîm Chwaraeon Cymru heddiw.