Skip to main content

7. Atodiadau

Atodiad A. Awdurdodau lleol wedi'u grwpio yn ôl partneriaethau chwaraeon rhanbarthol.

Partneriaeth Chwaraeon RanbartholAwdurdod Lleol
Gogledd CymruYnys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Wrecsam
Canolbarth CymruPowys
Ceredigion
Gorllewin CymruSir Benfro
Sir Gaerfyrddin
Abertawe
Castell-nedd Port Talbot
Canolbarth y DePen-y-bont ar Ogwr
Bro Morgannwg
Caerdydd
Rhondda Cynon Taf
Merthyr Tudful
GwentCaerffili
Blaenau Gwent
Torfaen
Sir Fynwy
Casnewydd

Atodiad B. Cyfranogiad clwb cymunedol unwaith yr wythnos o leiaf, fesul camp.

CampNifer y disgyblion
Saethyddiaeth1%3,000
Athletau3%10,000
Badminton1%4,000
Pêl Fasged4%11,000
BMX1%4,000
Boccia<1%<1,000
Bowlio (nid deg)<1%2,000
Bocsio 5%15,000
Canŵio neu Gaiacio   <1%2,000
Crwydro Ogofâu <1%<1,000
Codi Hwyl Mewn Gemau 1%4,000
Dringo dan do neu yn yr awyr agored 1%4,000
Criced 4%12,000
Cyrlio <1%<1,000
Beicio2%7,000
Dawnsio8%24,000
Pel Osgoi2%6,000
Ffensio<1%1,000
Hoci Maes2%5,000
Pysgota neu Enweirio <1%1,000
Dosbarthiadau Ffitrwydd3%11,000
Pêl Droed19%61,000
Pêl Gôl<1%<1,000
Golff2%5,000
Gymnasteg5%16,000
Marchogaeth Ceffylau2%8,000
Hoci Iâ<1%1,000
Jiwdo2%6,000
Carate4%14,000
Lacrosse<1%<1,000
Achub Bywyd 3%8,000
Chwaraeon Modur<1%2,000
Beicio Mynydd1%4,000
Pêl Rwyd5%14,000
Arall3%10,000
Rhwyf-fyrddio <1%2,000
Parkour1%5,000
Pŵl neu Snwcer2%6,000
Chwaraeon Rholio<1%2,000
Rownderi, Pêl Fas neu Bêl Feddal1%4,000
Rhwyfo<1%1,000
Rygbi10%30,000
Rhedeg neu Loncian7%22,000
Hwylio<1%1,000
Sglefrfyrddio<1%3,000
Chwaraeon Eira<1%1,000
Sboncen<1%2,000
Syrffio<1%3,000
Nofio13%42,000
Tennis Bwrdd1%5,000
Saethu Targedau<1%2,000
Tennis neu Dennis Byr3%9,000
Trampolinio2%6,000
Triathlon<1%2,000
Pêl Foli<1%2,000
Polo Dŵr<1%3,000
Codi Pwysau3%8,000
Pêl Fasged Cadair Olwyn<1%<1,000
Rygbi Cadair Olwyn<1%<1,000
Tennis Cadair Olwyn<1%<1,000
Gwyntsyrffio<1%<1,000
Reslo1%3,000

Atodiad C. Galw cudd a galw heb ei fodloni, fesul camp.

Camp% y galw cudd

Nifer y d

isgyblion â galw cudd   

% y galw heb ei fodloni

Nifer y d

isgyblion â galw heb ei fodloni

Saethyddiaeth35%109,00021%66,000
Athletau22%70,00010%30,000
Badminton27%85,00010%33,000
Pêl Fasged46%144,00013%42,000
BMX24%76,00011%36,000
Boccia3%10,0002%8,000
Bowlio (nid deg)13%42,0007%20,000
Bocsio30%94,00017%53,000
Canŵio neu Gaiacio26%83,00015%48,000
Crwydro Ogofâu 18%56,00014%43,000
Codi Hwyl Mewn Gemau14%43,00010%32,000
Dringo dan do neu yn yr awyr agored31%97,00015%46,000
Criced25%78,0009%27,000
Cyrlio7%21,0006%18,000
Beicio44%139,00010%31,000
Dawnsio25%78,0005%17,000
Pel Osgoi32%101,00013%40,000
Ffensio14%45,00013%39,000
Hoci Maes10%33,0005%17,000
Pysgota neu Enweirio19%58,00011%34,000
Dosbarthiadau Ffitrwydd18%56,0007%23,000
Pêl Droed43%134,0004%14,000
Pêl Gôl4%13,0003%10,000
Golff28%88,00012%36,000
Gymnasteg20%64,00010%30,000
Marchogaeth Ceffylau28%87,00018%55,000
Hoci Iâ11%33,0009%29,000
Jiwdo14%43,00010%32,000
Carate22%69,00015%46,000
Lacrosse5%16,0004%14,000
Achub Bywyd14%43,00010%30,000
Chwaraeon Modur32%101,00020%62,000
Beicio Mynydd25%78,00011%35,000
Pêl Rwyd20%62,0007%22,000
Arall4%11,0002%5,000
Rhwyf-fyrddio 23%72,00012%37,000
Parkour30%93,00016%49,000
Pŵl neu Snwcer32%101,00010%30,000
Chwaraeon Rholio19%60,00012%37,000
Rownderi, Pêl Fas neu Bêl Feddal22%70,0008%26,000
Rhwyfo11%36,0009%27,000
Rygbi21%67,0005%16,000
Rhedeg neu Loncian37%116,0004%13,000
Hwylio12%37,0009%30,000
Sglefrfyrddio23%73,00012%38,000
Chwaraeon Eira21%65,00016%51,000
Sboncen13%39,0008%25,000
Syrffio26%80,00018%56,000
Nofio48%152,00011%36,000
Tennis Bwrdd32%101,00014%42,000
Saethu Targedau27%85,00019%60,000
Tennis neu Dennis Byr38%118,00016%52,000
Trampolinio40%127,00017%54,000
Triathlon10%31,0007%23,000
Pêl Foli16%51,00010%32,000
Polo Dŵr14%43,0009%28,000
Codi Pwysau28%89,00013%39,000
Pêl Fasged Cadair Olwyn3%10,0003%9,000
Rygbi Cadair Olwyn3%10,0003%9,000
Tennis Cadair Olwyn4%13,0004%12,000
Gwyntsyrffio11%35,00010%31,000
Reslo18%55,00011%35,000

1. Cyflwyniad

Mae’r Adroddiad Cyflwr y Genedl hwn yn edrych ar ganfyddiadau Arolwg Chwaraeon Ysgol 2022 Chwaraeon…

Darllen Mwy

2. Y Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru

Mae'r adroddiad hwn wedi'i strwythuro o amgylch y Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru. Y Weledigaeth…

Darllen Mwy

3. Cenedl Actif

Y Weledigaeth ar gyfer chwaraeon yng Nghymru yw creu cenedl actif, gyda chymaint o bobl â phosibl wedi’u…

Darllen Mwy

4. Pawb

Mae'r weledigaeth ar gyfer pawb. O bobl nad ydynt yn gweld eu hunain yn rhai medrus mewn chwaraeon i…

Darllen Mwy

5. Gydol Oes

Mae'r weledigaeth am oes. Mae'n ymateb i anghenion pobl mewn gwahanol gyfnodau yn eu bywyd. Mae’r adran…

Darllen Mwy

6. Mwynhad

Mae’r weledigaeth yn canolbwyntio ar greu ystod eang o brofiadau cadarnhaol fel bod pawb yn gallu mwynhau…

Darllen Mwy