Skip to main content

Sut mae ailddechrau chwaraeon yng Nghymru’n gweithio.

 1. Hafan
 2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
 3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
 4. Sut mae ailddechrau chwaraeon yng Nghymru’n gweithio.

Mae chwaraeon ac ymarfer yn rhan fawr o fywyd pobl yng Nghymru.                 

Mae hanner yr oedolion yn cymryd rhan unwaith yr wythnos o leiaf. Mae hanner y plant yn actif 3+ o weithiau yr wythnos.           

Ond nid yw pethau’n normal.
 

Felly, pa waith sy’n cael ei wneud i gael pobl i chwarae?

 

 1. Yn ystod y cyfyngiadau symud, roedd pobl yn cael eu hannog i fod yn actif ac ymarfer unwaith y dydd, gan dynnu sylw at y manteision i iechyd y corff a’r meddwl. 
  Fe ddaeth cartrefi’n gampfeydd! Darllen Mwy.
   
 2. Fe welson ni fod llawer o bobl yn gallu dal ati i fod yn actif... a gwneud mwy nag o’r blaen hyd yn oed. 
  Ond fe wnaeth rhai pobl lai, yn enwedig pobl ifanc. Darllen Mwy.
   
 3. Fe wnaeth pobl ganfod ffyrdd gwahanol a chreadigol o fod yn actif a chadw eu clybiau ar agor ac yn gynaliadwy. Darllen Mwy.
   
 4. Fe wnaethom ni sefydlu grant argyfwng i helpu clybiau cymunedol i ddelio â chanlyniadau ariannol y cyfyngiadau symud. Darllen Mwy.
   
 5. Fe ddaeth sector chwaraeon Cymru at ei gilydd i helpu chwaraeon i ailddechrau mor ddiogel â phosib. 
   
 6. Un grŵp yn edrych ar chwaraeon awyr agored. Darllen Mwy.
   
 7. Un arall yn edrych ar gael cymaint o chwaraeon Elitaidd â phosib i ddechrau.             
  Gyda ffocws bob amser ar ddiogelwch a chadw at ganllawiau’r llywodraeth. Darllen Mwy.
   
 8. A thrydydd grŵp yn edrych ar chwaraeon dan do... 
  Gan ddarparu mynediad i gyfleusterau gyda’r safonau hylendid a diogelwch uchaf. Darllen Mwy.
   
 9. Roedd £4 miliwn o gyllid ar gael i helpu i Ddiogelu a Pharatoi chwaraeon i ailddechrau.
  Mae cronfa #CymruActif ar gael nawr ar gyfer ceisiadau. Darllen Mwy.
   
 10. Roedd yn golygu ein bod wedi cael cyfarfod ein ffrindiau eto, aelodau eraill y tîm
  Mae wedi bod yn wahanol, ond mae llawer ohonom ni wedi rhoi cynnig ar y gamp rydyn ni’n ei hoffi eto. Darllen Mwy.
   
 11. Mae chwaraeon wedi gwneud cynnydd. 
  Rydyn ni’n cyfarfod yn rheolaidd fel sector, a gyda swyddogion Llywodraeth Cymru. Rydyn ni’n darparu cyngor a chefnogaeth.   
   
 12. Ond rydyn ni’n sylweddoli bod y Feirws mewn cyfnod allweddol. 
  Rhaid i ni ddiogelu beth sydd gennym ni.
   
 13. Fe allwn ni Fod yn Actif ... ond hefyd rhaid i ni fod yn ddiogel a chyfrifol. 
  Ni allwn beryglu colli’r holl gynnydd mae chwaraeon wedi’i wneud. 
  Rydyn ni wedi dod mor bell. Darllen Mwy.
   
 14. Rydyn ni eisiau dal ati i ddiogelu chwaraeon, paratoi mwy o weithgareddau i ailddechrau a helpu i ailadeiladu cymaint ag y gallwn ni. 
  Rydyn ni wedi cael £14m gan Lywodraeth Cymru i’n helpu ni i wneud hyn. Darllen Mwy.
   
 15. Gweithio fel tîm yw ein cryfder mawr ni mewn chwaraeon. 
  Os ydych chi eisiau gwybod mwy am y canllaw
  iau diweddaraf, ewch i’n gwefan ni.
  #CymruActif #CadwCymrunDdiogel

Newyddion Diweddaraf

Y Paralympiad o Gymru Olivia Breen yn dyheu am fwy o fedalau yn Birmingham 2022

Olivia Breen yn edrych ymlaen yn fawr at gynrychioli Cymru yn y Gemau Cymanwlad nesaf

Darllen Mwy

Y Jamie Donaldson nesaf? Golff Cymru yn annog sêr y dyfodol i freuddwydio ar raddfa fawr

Mae’r gobeithion yn uchel bod seren golffio nesaf Cymru rownd y gornel

Darllen Mwy

Cydweithredu yn allweddol i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o hyfforddwyr

 Pan benodwyd Warren Abrahams yn brif hyfforddwr tîm rygbi merched Cymru ym mis Tachwedd 2020,…

Darllen Mwy

Mae casineb yn brifo Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd sbon i fynd i’r afael â phob math o droseddau casineb…

Darllen Mwy

Stori Arbennig - Diffibrilwyr a Chwaraeon Cymunedol yng Nghymru

Yn ystod haf 2021 gwelwyd y byd chwaraeon yng Nghymru yn cael ei siglo gan farwolaeth dau chwaraewr…

Darllen Mwy

Dathlu treftadaeth chwaraeon wych Cymru

Mae pob camp yn hoffi anrhydeddu ei harwyr o'r gorffennol.Boed yn dimau neu'n unigolion, gall cydnabod…

Darllen Mwy