Skip to main content

Sut mae ailddechrau chwaraeon yng Nghymru’n gweithio.

 1. Hafan
 2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
 3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
 4. Sut mae ailddechrau chwaraeon yng Nghymru’n gweithio.

Mae chwaraeon ac ymarfer yn rhan fawr o fywyd pobl yng Nghymru.                 

Mae hanner yr oedolion yn cymryd rhan unwaith yr wythnos o leiaf. Mae hanner y plant yn actif 3+ o weithiau yr wythnos.           

Ond nid yw pethau’n normal.
 

Felly, pa waith sy’n cael ei wneud i gael pobl i chwarae?

 

 1. Yn ystod y cyfyngiadau symud, roedd pobl yn cael eu hannog i fod yn actif ac ymarfer unwaith y dydd, gan dynnu sylw at y manteision i iechyd y corff a’r meddwl. 
  Fe ddaeth cartrefi’n gampfeydd! Darllen Mwy.
   
 2. Fe welson ni fod llawer o bobl yn gallu dal ati i fod yn actif... a gwneud mwy nag o’r blaen hyd yn oed. 
  Ond fe wnaeth rhai pobl lai, yn enwedig pobl ifanc. Darllen Mwy.
   
 3. Fe wnaeth pobl ganfod ffyrdd gwahanol a chreadigol o fod yn actif a chadw eu clybiau ar agor ac yn gynaliadwy. Darllen Mwy.
   
 4. Fe wnaethom ni sefydlu grant argyfwng i helpu clybiau cymunedol i ddelio â chanlyniadau ariannol y cyfyngiadau symud. Darllen Mwy.
   
 5. Fe ddaeth sector chwaraeon Cymru at ei gilydd i helpu chwaraeon i ailddechrau mor ddiogel â phosib. 
   
 6. Un grŵp yn edrych ar chwaraeon awyr agored. Darllen Mwy.
   
 7. Un arall yn edrych ar gael cymaint o chwaraeon Elitaidd â phosib i ddechrau.             
  Gyda ffocws bob amser ar ddiogelwch a chadw at ganllawiau’r llywodraeth. Darllen Mwy.
   
 8. A thrydydd grŵp yn edrych ar chwaraeon dan do... 
  Gan ddarparu mynediad i gyfleusterau gyda’r safonau hylendid a diogelwch uchaf. Darllen Mwy.
   
 9. Roedd £4 miliwn o gyllid ar gael i helpu i Ddiogelu a Pharatoi chwaraeon i ailddechrau.
  Mae cronfa #CymruActif ar gael nawr ar gyfer ceisiadau. Darllen Mwy.
   
 10. Roedd yn golygu ein bod wedi cael cyfarfod ein ffrindiau eto, aelodau eraill y tîm
  Mae wedi bod yn wahanol, ond mae llawer ohonom ni wedi rhoi cynnig ar y gamp rydyn ni’n ei hoffi eto. Darllen Mwy.
   
 11. Mae chwaraeon wedi gwneud cynnydd. 
  Rydyn ni’n cyfarfod yn rheolaidd fel sector, a gyda swyddogion Llywodraeth Cymru. Rydyn ni’n darparu cyngor a chefnogaeth.   
   
 12. Ond rydyn ni’n sylweddoli bod y Feirws mewn cyfnod allweddol. 
  Rhaid i ni ddiogelu beth sydd gennym ni.
   
 13. Fe allwn ni Fod yn Actif ... ond hefyd rhaid i ni fod yn ddiogel a chyfrifol. 
  Ni allwn beryglu colli’r holl gynnydd mae chwaraeon wedi’i wneud. 
  Rydyn ni wedi dod mor bell. Darllen Mwy.
   
 14. Rydyn ni eisiau dal ati i ddiogelu chwaraeon, paratoi mwy o weithgareddau i ailddechrau a helpu i ailadeiladu cymaint ag y gallwn ni. 
  Rydyn ni wedi cael £14m gan Lywodraeth Cymru i’n helpu ni i wneud hyn. Darllen Mwy.
   
 15. Gweithio fel tîm yw ein cryfder mawr ni mewn chwaraeon. 
  Os ydych chi eisiau gwybod mwy am y canllaw
  iau diweddaraf, ewch i’n gwefan ni.
  #CymruActif #CadwCymrunDdiogel

Newyddion Diweddaraf

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy

Meghan Willis: “Mae chwaraeon wedi fy ngwneud i’n fwy hyderus am fy anabledd.”

Mae Meghan Willis yn dweud bod nofio wedi rhoi cymaint mwy na medalau a goreuon personol iddi.

Darllen Mwy

Arian y loteri yn gwneud beicio yn hygyrch i bawb

Ar ôl dioddef gwaedlif ar yr ymennydd ac yntau ond yn naw oed, mae Tomas Evans wedi byw bywyd yn llawn…

Darllen Mwy