1. Yn ystod y cyfyngiadau symud, roedd pobl yn cael eu hannog i fod yn actif ac ymarfer unwaith y dydd, gan dynnu sylw at y manteision i iechyd y corff a’r meddwl. 

Fe ddaeth cartrefi’n gampfeydd! Darllen Mwy.

 

2. Fe welson ni fod llawer o bobl yn gallu dal ati i fod yn actif... a gwneud mwy nag o’r blaen hyd yn oed. 

Ond fe wnaeth rhai pobl lai, yn enwedig pobl ifanc. Darllen Mwy.

 

3. Fe wnaeth pobl ganfod ffyrdd gwahanol a chreadigol o fod yn actif a chadw eu clybiau ar agor ac yn gynaliadwy. Darllen Mwy.

 

4. Fe wnaethom ni sefydlu grant argyfwng i helpu clybiau cymunedol i ddelio â chanlyniadau ariannol y cyfyngiadau symud. Darllen Mwy.

 

5. Fe ddaeth sector chwaraeon Cymru at ei gilydd i helpu chwaraeon i ailddechrau mor ddiogel â phosib. 

Un grŵp yn edrych ar chwaraeon awyr agored. Darllen Mwy.

 

6. Un arall yn edrych ar gael cymaint o chwaraeon Elitaidd â phosib i ddechrau.             

Gyda ffocws bob amser ar ddiogelwch a chadw at ganllawiau’r llywodraeth. Darllen Mwy.

 

7. A thrydydd grŵp yn edrych ar chwaraeon dan do... 

Gan ddarparu mynediad i gyfleusterau gyda’r safonau hylendid a diogelwch uchaf. Darllen Mwy.

 

8. Roedd £4 miliwn o gyllid ar gael i helpu i Ddiogelu a Pharatoi chwaraeon i ailddechrau.

Mae cronfa #CymruActif ar gael nawr ar gyfer ceisiadau. Darllen Mwy.

 

9. Roedd yn golygu ein bod wedi cael cyfarfod ein ffrindiau eto, aelodau eraill y tîm

Mae wedi bod yn wahanol, ond mae llawer ohonom ni wedi rhoi cynnig ar y gamp rydyn ni’n ei hoffi eto. Darllen Mwy.

 

10. Mae chwaraeon wedi gwneud cynnydd. 

Rydyn ni’n cyfarfod yn rheolaidd fel sector, a gyda swyddogion Llywodraeth Cymru. Rydyn ni’n darparu cyngor a chefnogaeth.   

Ond rydyn ni’n sylweddoli bod y Feirws mewn cyfnod allweddol. 

Rhaid i ni ddiogelu beth sydd gennym ni.

Fe allwn ni Fod yn Actif ... ond hefyd rhaid i ni fod yn ddiogel a chyfrifol. 

Ni allwn beryglu colli’r holl gynnydd mae chwaraeon wedi’i wneud. 

Rydyn ni wedi dod mor bell. Darllen Mwy.

 

11. Rydyn ni eisiau dal ati i ddiogelu chwaraeon, paratoi mwy o weithgareddau i ailddechrau a helpu i ailadeiladu cymaint ag y gallwn ni. 

Rydyn ni wedi cael £14m gan Lywodraeth Cymru i’n helpu ni i wneud hyn. Darllen Mwy.

 

12. Gweithio fel tîm yw ein cryfder mawr ni mewn chwaraeon. 

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am y canllaw
iau diweddaraf, ewch i’n gwefan ni.

#CymruActif #CadwCymrunDdiogel

Newyddion Diweddaraf

Seren Glynebwy’n anelu at gyrraedd yr uchelfannau

Os gall Charlotte Carey ddangos yr un penderfyniad yn y cystadlaethau cymhwyso Olympaidd ag y mae wedi'i…

Darllen Mwy

Gyda chwaraeon ar lawr gwlad wedi’u gohirio, mae clybiau'n paratoi ar gyfer dyfodol mwy disglair

Er bod y cyfyngiadau symud wedi gohirio chwaraeon ar lawr gwlad eto, mae cannoedd o glybiau ledled Cymru’n…

Darllen Mwy

CLWB TAEKWONDO YN BRWYDRO YMLAEN AR GYFER Y DYFODOL: Cronfa Cymru Actif

Bydd unrhyw un sydd wedi mwynhau gwylio Jade Jones, enillydd medal aur Olympaidd dwbl Cymru, yn gwybod…

Darllen Mwy