Skip to main content

Traciwr Gweithgareddau Cymru

  1. Hafan
  2. Traciwr Gweithgareddau Cymru

Ymunodd Chwaraeon Cymru â Savanta i gael gwybodaeth am arferion ac ymddygiadau gweithgarwch y genedl. Wedi’i roi ar waith i olrhain lefelau gweithgarwch yn ystod pandemig y Coronafeirws, mae’r arolwg wedi parhau’n rheolaidd i wirio lefelau gweithgarwch yng Nghymru.

Mae’r arolygon, a gynhelir ar wahanol adegau o’r flwyddyn, yn rhoi gwybodaeth am weithgarwch corfforol a chwaraeon, yn ogystal ag agwedd pobl Cymru tuag at ymarfer corff.    

Mae’r data wedi cael eu pwysoli i fod yn ddemograffig gynrychioliadol o oedolion 16+ oed Cymru yn ôl rhywedd, oedran a’r amcangyfrif o gartrefi gyda phlant dan 16 oed. 

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch insightteam@sport.wales.

Arolwg Traciwr Gweithgareddau Cymru 12 - Ebrill 2024

Cyfwelodd Savanta 1,094 o ymatebwyr 16+ oed ar-lein rhwng 26ain a 30ain Ebrill 2024. Mae Savanta yn…

Darllen Mwy

Arolwg Traciwr Gweithgareddau Cymru 11 - Ionawr 2024

Cyfwelodd Savanta 1,016 o ymatebwyr 16+ oed ar-lein rhwng 26ain a 31ain Ionawr 2024.

Darllen Mwy

ArolwgTraciwr Gweithgareddau Cymru 10 - Hydref 2023

Cyfwelodd Savanta 1,027 o ymatebwyr 16+ oed ar-lein rhwng 27ain Hydref a 31ain Hydref 2023.

Darllen Mwy

Arolwg Traciwr Gweithgareddau Cymru 9 - Awst 2023

Cyfwelodd Savanta 1,063 o ymatebwyr 16+ oed ar-lein rhwng 27ain Gorffennaf a 31ain Gorffennaf 2023.

Darllen Mwy

Arolwg Traciwr Gweithgareddau Cymru 8 - Ebrill 2023

Cyfwelodd Savanta 1,049 o ymatebwyr 16+ oed ar-lein rhwng 21ain Ebrill a 24ain Ebrill 2023.

Darllen Mwy

Arolwg Traciwr Gweithgareddau Cymru 7 - Ionawr 2023

Cyfwelodd Savanta 1,035 o ymatebwyr 16+ oed ar-lein rhwng 6ed Ionawr a 9fed Ionawr 2023. Mae Savanta…

Darllen Mwy

Arolwg Traciwr Gweithgareddau Cymru 6 – Awst 2022

Cyfwelodd Savanta 1,025 o ymatebwyr 16+ oed ar-lein rhwng 19eg Awst a 22ain Awst 2022. Mae Savanta yn…

Darllen Mwy

Arolwg Traciwr Gweithgareddau Cymru 5 – Chwefror 2022

Cyfwelodd Savanta ComRes 1,037 o oedolion o Gymru (16+ oed) ar-lein rhwng 18fed Chwefror a 21ain Chwefror…

Darllen Mwy

Arolwg Traciwr Gweithgareddau Cymru 4 - Awst 2021

Cyfwelodd Savanta ComRes 1,004 o oedolion (16+ oed) o Gymru ar-lein rhwng 13eg Awst ac 16eg Awst 2021

Darllen Mwy

Arolwg Traciwr Gweithgareddau Cymru 1 – Mai 2020

Yr arolwg cyntaf ar y Coronafeirws a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Darllen Mwy

Arolwg Traciwr Gweithgareddau Cymru 2 – Hydref 2020

Yr ail arolwg ar y Coronafeirws a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Darllen Mwy

Arolwg Traciwr Gweithgareddau Cymru 3 – Mawrth 2021

Cyfwelodd Savanta ComRes 1,011 o oedolion (16+ oed) Cymru ar-lein rhwng 12fed Mawrth ac 16eg Mawrth…

Darllen Mwy