Skip to main content
  1. Hafan
  2. Ymchwil a Gwybodaeth
  3. Addysg Actif y Tu Hwnt i’r Diwrnod Ysgol
  4. Gwerthuso’r Rhaglen ‘Actif Tu Hwnt I’r Diwrnod Ysgol’

Gwerthuso’r Rhaglen ‘Actif Tu Hwnt I’r Diwrnod Ysgol’

Er mwyn edrych arLeoliadau Addysg Actif yng nghyd-destun Cymru, sefydlodd Chwaraeon Cymru y rhaglen ‘Addysg Actif Y Tu Hwnt i’r Diwrnod Ysgol’ (AEBSD). Comisiynwyd Sefydliad Cymru Gweithgaredd Corfforol, Iechyd a Chwaraeon (WIPAHS) gan Chwaraeon Cymru i gefnogi gwerthusiad o’r rhaglen a sicrhau gwybodaeth o’r data a gasglwyd er mwyn darparu argymhellion ar gyfer gweithredu yn y dyfodol.

Darllen Mwy
Cefndir
Darllen Mwy
Dull
Darllen Mwy
Trafodaeth
Darllen Mwy
Atodiad