Skip to main content

Chwaraeon yn y Gymuned

Mae chwaraeon a gweithgarwch yn y gymuned wrth galon bywyd Cymru.

O’r plentyn sy’n cymryd ei gamau cyntaf mewn gweithgaredd mewn clwb ar lawr gwlad i’r miloedd sy’n mwynhau Parkrun ar foreau Sadwrn, dyma ble mae hoffter oes o gamp yn cael ei ddatblygu ac yn cael cyfle i ffynnu.

Mae Chwaraeon Cymru yn cefnogi chwaraeon yn y gymuned gyda buddsoddiad drwy grantiau, adnoddau i helpu hyfforddwyr a gwirfoddolwyr, a gweithio gyda llawer o bartneriaid ym mhob cornel o’r wlad.

Mae mwy o wybodaeth ar gael am sut rydyn ni’n helpu i ddatgloi manteision chwaraeon i bawb.

Chwaraeon yn y Gymuned
0
Fesul Tudalen:

Latest News - Community and Grassroots Sport

Cyllid yn gwneud ei farc ar lwybr y Baton

Bydd ymweliadau â chlybiau chwaraeon sydd wedi elwa o gyllid Chwaraeon Cymru ar hyd llwybr Taith Gyfnewid…

Darllen Mwy

Y gwirfoddolwyr ffyddlon sy’n cynnal digwyddiadau rasio de Cymru

Mae Olympiad Steve Brace yn credu mai gwirfoddolwyr yw'r sylfaen ar gyfer popeth mae Run 4 Wales yn…

Darllen Mwy

Wythnos Gwirfoddolwyr 2022: Sir yn y Gymuned - “Darparu Cyfleoedd, Gwella Bywydau”

Yr wythnos yma, mae’r sector chwaraeon yn talu teyrnged i wirfoddolwyr y byd chwaraeon yng Nghymru –…

Darllen Mwy