Skip to main content

PHYSIQUE - CYFLENWR CYNHYRCHION CYMERADWY I ATHROFA CHWARAEON CYMRU

Mae Chwaraeon Cymru wedi ymuno â Physique i fod yn gyflenwr cynhyrchion cymeradwy ar gyfer Athrofa Chwaraeon Cymru sy’n athrofa perfformiad uchel. 

Mae Physique Management wedi cyflenwi cynhyrchion gofal iechyd chwaraeon i weithwyr meddygol proffesiynol, defnyddwyr a thimau chwaraeon elitaidd ers dros 20 mlynedd. Gyda chwsmeriaid sy’n cynnwys Hoci Prydain Fawr, yr Harlequins, Clwb Pêl Droed Portsmouth a Phêl Rwyd y Wasps, mae gweithwyr proffesiynol yn teimlo bod eu cynhyrchion yn ddibynadwy yn y sefyllfaoedd mwyaf heriol. 

Mae’r cyswllt yn golygu manteision i athletwyr Chwaraeon Cymru a defnyddwyr gwefan Chwaraeon Cymru. 

Drwy ymweld â Physique drwy wefan Chwaraeon Cymru, gallwch gael gostyngiad o 10%. Mae’r gostyngiad o 10% yn berthnasol i eitemau nad ydynt yn rhan o unrhyw gynnig arbennig yn unig. 

Hefyd mae cyfle i arbed hyd at 25% oddi ar fwy na 100 o Hanfodion Therapi o dan eu cynnig cymysgu a chyfateb 4 am 3. Mae cynigion rheolaidd a gwerth ychwanegol ar gael hefyd. 

Athletes in a gym doing stretching exercises

Newyddion Diweddaraf

Ymgyrch Canŵ Cymru sy'n annog menywod ar y dŵr

Mae hwn wedi bod yn haf o ferched ar y dŵr ledled Cymru, diolch i lwyddiant ymgyrch #ShePaddles.

Darllen Mwy

Chwaraeon Cymru a Parkwood Leisure i ffurfio partneriaeth newydd ym Mhlas Menai

Mae Chwaraeon Cymru yn falch iawn o gyhoeddi Parkwood Leisure fel y partner comisiynu ym Mhlas Menai.…

Darllen Mwy

Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II

Fel un o sefydliadau cenedlaethol Cymru sydd â Siarter Frenhinol, rydym yn anfon ein cydymdeimlad diffuant…

Darllen Mwy