Skip to main content

PHYSIQUE - CYFLENWR CYNHYRCHION CYMERADWY I ATHROFA CHWARAEON CYMRU

Mae Chwaraeon Cymru wedi ymuno â Physique i fod yn gyflenwr cynhyrchion cymeradwy ar gyfer Athrofa Chwaraeon Cymru sy’n athrofa perfformiad uchel. 

Mae Physique Management wedi cyflenwi cynhyrchion gofal iechyd chwaraeon i weithwyr meddygol proffesiynol, defnyddwyr a thimau chwaraeon elitaidd ers dros 20 mlynedd. Gyda chwsmeriaid sy’n cynnwys Hoci Prydain Fawr, yr Harlequins, Clwb Pêl Droed Portsmouth a Phêl Rwyd y Wasps, mae gweithwyr proffesiynol yn teimlo bod eu cynhyrchion yn ddibynadwy yn y sefyllfaoedd mwyaf heriol. 

Mae’r cyswllt yn golygu manteision i athletwyr Chwaraeon Cymru a defnyddwyr gwefan Chwaraeon Cymru. 

Drwy ymweld â Physique drwy wefan Chwaraeon Cymru, gallwch gael gostyngiad o 10%. Mae’r gostyngiad o 10% yn berthnasol i eitemau nad ydynt yn rhan o unrhyw gynnig arbennig yn unig. 

Hefyd mae cyfle i arbed hyd at 25% oddi ar fwy na 100 o Hanfodion Therapi o dan eu cynnig cymysgu a chyfateb 4 am 3. Mae cynigion rheolaidd a gwerth ychwanegol ar gael hefyd. 

Athletes in a gym doing stretching exercises

Newyddion Diweddaraf

Wythnos Hinsawdd Cymru 2023: Beth mae Chwaraeon Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd?

Rydyn ni wedi ymrwymo i helpu’r genedl i gyrraedd sero net erbyn 2030 a chreu Cymru wyrddach, gryfach…

Darllen Mwy

Rhoi mwy o resymau i bobl ifanc ddewis sboncen

Dylai mwy o sylw ar y llwyfan byd-eang helpu i danio diddordeb pobl ifanc.

Darllen Mwy

Gorllewin Cymru yn cymryd cam hanfodol tuag at drawsnewid chwaraeon cymunedol

Mae Dr Sue Barnes wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru.

Darllen Mwy